Ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego, na zarządzenie prokuratora...