Gdzie odbywa się świecka ceremonia pożegnania?

O ile pochówek czyli złożenie prochów lub ciała do grobu musi odbyć się w obrębie nekropolii, o tyle świecka ceremonia pożegnania może odbyć się w różnych miejscach.

Najczęściej jest to sala pożegnań domu pogrzebowego lub specjalna sala dedykowana pogrzebom świeckim usytuowana w obrębie cmentarza.

Nie ma przepisów, które zabraniałyby natomiast urządzenia ceremonia pożegnania z urną ze spopielonymi szczątkami w innymi miejscu wybranym przez rodzinę – prywatnym ogrodzie, w galerii sztuki, na stadionie, wszędzie tam, gdzie zażyczy sobie Rodzina i będzie to technicznie wykonalne, oraz nie będzie sprzeczne z powagą wydarzenia.

Warto także pamiętać, że zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. 2007 Nr 249, poz. 1866) w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich „Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.”