Czy świecka ceremonia pogrzebowa może odbyć się na cmentarzu wyznaniowym?

OCZYWIŚCIE, ŻE TAK

Czy pogrzeb świecki może odbyć się na cmentarzu?

. Ponadto zarząd cmentarza wyznaniowego nie może też odmówić pochowania na tym cmentarzu zwłok osób, które posiadają nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu. Dotyczy to także bliskich zmarłej osoby: małżonków, rodziców, dziadków, dzieci (w tym adoptowanych), wnuków, prawnuków i rodzeństwa (także przyrodniego).

ŻRÓDŁO- https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590110062